Introduktion til WLTP

På baggrund af krav, der er stadfæstet i EU-lovgivning, anvendes laboratorietesten Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) til at måle brændstofforbrug og CO2-udledning fra personbiler samt udledning af forurenende stoffer.
WLTP forklaring

Hvad er WLTP?

På baggrund af krav, der er stadfæstet i EU-lovgivning, anvendes laboratorietesten Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) til at måle brændstofforbrug og CO2-udledning fra personbiler samt udledning af forurenende stoffer.

Den gamle laboratorietest kaldet New European Driving Cycle (NEDC) blev udviklet i 1980erne. Grundet udviklingen i teknologi og køreforhold blev den forældet. Den Europæiske Union har derfor udviklet en ny test kaldet Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Bilindustrien i EU hilser skiftet til WLTP velkommen og har aktivt bidraget til udviklingen af denne nye testcyklus.

WLTP

Hvad er forskellen mellem NEDC og WLTP?

Mens den gamle NEDC-test fastsatte testværdier ud fra en teoretisk køreprofil, er WLTP-cyklussen udviklet ved at anvende virkelige kørselsdata indsamlet fra hele verden. WLTP er derfor en bedre repræsentant for almindelige køreprofiler fra hverdagen.

WLTP-kørecyklussen er inddelt i fire dele med forskellige gennemsnitlige hastigheder: lav, mellem, høj og ekstra høj. Hver del indeholder et udvalg af kørefaser, stop, acceleration- og bremsefaser. For hver specifikke bilmodel testes hver drivaggregats konfiguration med WLTP for bilens letteste (mest økonomiske) og tungeste (mindst økonomiske) version.

WLTP blev udviklet med det formål at blive brugt som en global testcyklus på tværs af forskellige regioner i verden, således at forurenende stoffer, CO2-udledning samt værdier for brændstofforbrug kunne sammenlignes på verdensplan. Men selvom WLTP har et fælles globalt udgangspunkt, vil den Europæiske Union og andre regioner implementere testen på forskellig vis afhængig af deres færdselslovgivning og behov.

WLTP
WLTP test

Fordelene ved WLTP

WLTP vil introducere mere realistiske testforhold. Disse omfatter:

 • Mere realistisk køreadfærd
 • En udvidet og mere varieret række af kørselssituationer (i byerne, i forstæderne, på hovedveje, på motorveje)
 • Længere testdistancer
 • Mere realistiske omgivelsestemperaturer, tættere på det europæiske gennemsnit
 • Højere gennemsnitlig og maksimal fart
 • Højere gennemsnitlig og maksimal kørekraft
 • Mere dynamiske og repræsentative accelerationer og decelerationer
 • Kortere stop
 • Valgfrit udstyr: CO2-værdier og brændstofforbrug angives for individuelle køretøjer, som de er bygget
 • Skrappere bilopsætning og målingsforhold
 • Gør det muligt at opstille best-case/ worst-case-værdier til forbrugerinformation og alternativer til lignende bilmodeller

Med alle disse forbedringer vil WLTP kunne give et mere præcist grundlag for at udregne en bils brændstofforbrug og -udledning. Dette vil sikre, at laboratoriemålinger bedre kan afspejle en bils ydeevne på vejen.

Skiftet fra NEDC til WLTP

 • WLTP vil officielt gælde for nye bilmodeller fra september 2017. Nye bilmodeller vil sige nye modeller af køretøjer, der introduceres på markedet for første gang.
 • Producenter kan allerede ansøge om WLTP-godkendelser for nye bilmodeller, når lovgivningen træder i kraft i den Europæiske Union (ikke tidligere end juli 2017).
 • WLTP vil gælde for alle nye registrerede biler fra september 2018.
 • Fra 1. januar 2019 skal alle biler ved forhandlere have WLTP-CO2-værdier kun for at undgå forvirring blandt forbrugere, mener bilindustrien.
 • EU-standarder bør tillade, at et begrænset antal af usolgte biler, der er på lager efter en serieproduktions ophør og godkendt under den gamle test (NEDC), kan sælges det følgende år, dvs. indtil september 2019.

Real Driving Emissions (RDE) test

Real Driving Emissions (RDE)-test måler forurenende stoffer såsom NOx, der udledes af biler, når de kører på vejen. RDE erstatter ikke WLTP-laboratorietesten, men komplementerer den. RDE sikrer, at biler emitterer en lille mængde udledning ved alle vejforhold. Europa er den første region i verden til at introducere en sådan vejkørselstest, hvilket er et stort skift fremad i forhold til at teste bilers udledning.

Forholdene omfatter:

 • Lave og høje højdeniveauer
 • Temperaturer hele året rundt
 • Ekstra køretøjslast
 • Op- og nedkørsel af bakker
 • Veje i byerne (lav fart)
 • Landeveje (mellem fart)
 • Motorveje (høj fart)